• Polski
  • Slovak
A A A

Honoris gratia

 

autor    Milica Majeriková-Molitoris

Tak znie názov najvyššieho vyznamenania prezidenta mesta Krakov, ktoré od roku 2005 udeľuje osobám zaslúžilým pre toto starobylé stoličné kráľovské mesto. Dňa 9. novembra sa takejto pocty dostalo aj predstaviteľom Vydavateľstva a tlačiarne Spolku Slovákov v Poľsku.

Ocenenie zaslúžilých pre mesto Krakov sa odohrávalo v slávnostnej atmosfére Tanečnej sály Hotela Europejskiego, počas XXX. ročníka Zádušného stretnutia básnikov, kde sa so svojimi veršami a spomienkami delila takmer stovka poetov z Poľska i spoza hraníc. Podujatie s príznačným názvom Mimo času moderoval krakovský básnik Jacek Lubart-Krzysica, pričom verše už nežijúcich autorov priblížili viacerí známi poľskí umelci. Poetické pásma boli popretkávané spievanou poéziou populárneho krakovského speváka Andrzeja Sikorowskiego a odzneli taktiež preklady veršov slovenských autorov Anny Majerikovej a Antona Straku.

Samotný akt dekorovania sa uskutočnil v úvode podujatia. Prezident mesta Krakov Jacek Majchrowski udelil vyznamenanie viacerým krakovským básnikom, pričom najvyšším vyznamenaním Honoris gratia poctil taktiež generálneho tajomníka a riaditeľa Vydavateľstva a tlačiarne SSP Ľudomíra Molitorisa a grafičku Vydavateľstva a tlačiarne SSP Ewu Kozioł. Toto ocenenie je výsledkom dlhoročnej spolupráce nášho vydavateľstva s krakovským Bratstvom poetov a propagácie poľského umenia, keďže SSP bol svojho času najväčším vydavateľom mladej poľskej poézie.

Z tlačiarenských strojov nášho vydavateľstva a s grafickým dizajnom ocenenej grafičky vyšla aj jubilejná séria k tridsiatemu výročiu Bratstva poetov, ktorá bola na podujatí prezentovaná. Pozitívnu spoluprácu so Spolkom Slovákov v Poľsku ocenili tiež prítomní básnici z Nysy, ktorí už vytlačili v spolkovom vydavateľstve viacero titulov a svoju spokojnosť vyjadrili drobnými darmi zo svojho regiónu.

Na záver sa k prítomným prihovoril generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Ivan Škorupa. Zablahoželal oceneným k renomovaným vyznamenaniam a všetkých prítomných pozval na pohár dobrého slovenského šampanského. 

____________________________

Vyznamenanie Honoris gratia udeľuje prezident mesta Krakov za zásluhy, ktoré vykonali ocenené osoby pre mesto.
Na odznaku sa nachádzajú obrysy Ma­riánskej veže a zástava vo farbách starobylého stoličného kráľovského mesta Krakov.
Súčasťou vyznamenania je aj legitimácia s menom dekorovaného a podpisom prezidenta mesta.

Ľ. Molitoris s vyznamenaním

Ľ. Molitoris s vyznamenaním

Ocenenie pre grafičku E. Kozioł

Ocenenie pre grafičku E. Kozioł

Spoločná fotografia Slovákov  s organizátorom (zľava: J. Lubart-Krzysica,  A. Majeriková, I. Škorupa, Ľ. Molitoris)

Spoločná fotografia Slovákov s organizátorom (zľava: J. Lubart-Krzysica, A. Majeriková, I. Škorupa, Ľ. Molitoris)
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com