• Polski
  • Slovak
A A A

História

Časopis Život – tlačový orgán Spolku Slovákov v Poľsku. Časopis Život je slovenským mesačníkom vychádzajúcim nepretržite od r. 1958, a od momentu svojho vzniku je odzrkadlením života slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku. Vydávanie časopisu je priamo spojené s činnosťou slovenských spolkov, ktoré na rozhraní rokov pôsobili na území Poľska. V roku l957 slovenské spolky pôsobiace na Spiši a Orave sa aktívne zapojili do vzniknutého v tomto období celoštátneho Sociálno-kultúrnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku so sídlom ústredných orgánov vo Varšave, ktoré od júna l958 začalo vydávať mesačník s názvom Život, ktorý sa stál jeho tlačovým orgánom a postupne dôležitým článkom spoločenského života slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku. Prvé príležitostné číslo tohto časopisu vyšlo pri príležitosti I. zjazdu Spolku, nazvané Krajanský život,  bolo vydané na rozmnožovacom stroji a venované prevažne problematike vznikajúceho celoštátneho spolku. Ďalšie dve čísla, január a február - marec l958, vyšli s novým názvom „Život”, ako príležitostné jednodňové vydania vo formáte B3, o. i. v súvislosti s blížiacimi sa voľbami do snemu a národných výborov, na čo získal vtedajší výbor Spolku dve jednorazové povolenia.

 

Strany: 1 2 3 4 Ďalšia »
Autor:AJ
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com

Komentarze