• Polski
  • Slovak
A A A

Historia


Miesięcznik społeczno-kulturalny Život, stał się więc pismem narodowościowym, zajmującym się ogólnie pojętymi kwestiami społecznymi słowackiej i czeskiej mniejszości narodowej żyjącej w Polsce. Przez wiele lat porusza więc problematykę działalności zmieniającego się ruchu stowarzyszeniowego Słowaków w Polsce (do l995 również Czechów), zajmuje się sytuacją prawną tej grupy społecznej, jej problemami asymilacyjnymi w polskim społeczeństwie oraz jej osiągnięciami i trudnościami, na jakie napotyka. Ważną problematyką, jaka systematycznie poruszana jest przez „Život”, są kwestie szkolnictwa słowackiego w Polsce, problematyka łączności z macierzą, jak również kwestie równouprawnienia narodowego. „Život” jest więc zdecydowanie czasopismem, które za główny cel stawia sobie problem pielęgnowania słowackiego języka ojczystego oraz rozwijania słowackiej świadomości narodowej i mowy ojczystej Słowaków żyjących w Polsce (do l995 r. również j. czeskiego). Wydawany nieprzerwalnie należy w chwili obecnej do grupy najstarszych wydawanych w Polsce czasopism. W przeszłości wydawanie czasopisma „Život” wspierane było przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (do 2005 r.) a w chwili obecnej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie dotacji celowych.

Adam Chalupec był redaktorem naczelnym do 1991 r.. Od 1991 funkcję redaktora naczelnego objął redaktor Ján Špernoga i pełnił ja do lipca 2006r. do przejścia na emeryturę. Od sierpnia 2006r. redaktorem naczelnym jest Agáta Jendžejčíková. Redakcja mieści się w Krakowie, przy ul. św. Filipa 7 a od l993 r., po likwidacji RSW „Książka-Prasa-Ruch”, wydawcą jest Towarzystwo Słowaków w Krakowie. Nakład w chwili obecnej wynosi 2100 egzemplarzy, jest przygotowywany i w całości drukowany w drukarni Towarzystwa Słowaków w Krakowie, techniką offsetową, w formacie A4 i objętości 44 stron pełnokolorowych. Kolportaż odbywa się za pośrednictwem kół i oddziałów terenowych Towarzystwa. Czasopismo „Život”, które wysyłane jest w chwili obecnej do większości państw europejskich, USA, Kanady, należy obecnie do najbardziej bogatych pod względem objętości i formy słowackich czasopism o stałym cyklu wydawniczym, jakie wydawane są za granicami Słowacji. Jest to wynik wieloletniej pracy zmieniających się zespołów redakcyjnych, wyraz aktywności sporej grupy korespondentów terenowych oraz zapotrzebowania, jakie nadal istnieje w środowisku społeczności słowackiej w Polsce.

 

Strony: « Poprzednia 1 2 3 4
Autor:AJ
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com

Komentarze