• Polski
  • Slovak
A A A

Historia

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Czechów i Słowaków w Polsce zamieszczona w pierwszym okolicznościowym numerze, spełniła swoje posłanie. Były to słowa na miarę tworzącej się historii:
„Mili krajanie. Otrzymujecie do rąk nadzwyczajne wydanie czasopisma „Život”. Pierwszy raz trafia bezpośrednio do Waszych rąk pismo drukowane i wydawane tutaj w Polsce, w Waszym języku ojczystym. Trzeba tę okazję wykorzystać, aby uprzejmie ze sobą porozmawiać. Interesujących tematów nam nie brakuje... Założenie naszego Towarzystwa stało się więc dla każdego tutejszego Czecha i Słowaka oraz dla kwestii rozwoju naszych mniejszości narodowych momentem bardzo ważnym.”
Jesteśmy przekonani, że każdy z krajanów odczuwa potrzebę wymiany poglądów. Taką potrzebę wymiany poglądów odczuwa Zarząd Główny naszego Towarzystwa, które już od kilku miesięcy rozwija w naszym kraju aktywną działalność. O działalności tej chcielibyśmy z Wami porozmawiać.”

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Czechów i Słowaków w Polsce zostało założone w marcu l957 r., jako wynik działalności Komitetu Organizacyjnego i ogólnokrajowego zjazdu, który odbył się w Krakowie. Do Towarzystwa przystąpiły niektóre niezależnie zorganizowane grupy czeskich i słowackich mniejszości w Polsce oraz nie zorganizowani do chwili obecnej Czesi i Słowacy.

 

Autor:AJ
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com

Komentarze