• Polski
  • Slovak
A A A

Historia

Pierwotna nazwa, „Krajanský Život”, zaproponowana przez działaczy towarzystwa, nie została jednak przez władze zaakceptowana. Ostała się więc nazwa skrócona, „Život” i ta pozostała do dnia dzisiejszego. Pierwszym redaktorem naczelnym miesięcznika „Život” a zarazem prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Czechów i Słowaków w Polsce został warszawski Słowak, Adam Chalupec (krewny Poli Negri - Barbary Apolonii Chalupec). Wielki wkład w organizację czasopisma „Život” wniósł również Mirosław Iringh, legendarny dowódca 535 słowackiego plutonu AK, biorącego czynny udział w Powstaniu Warszawskim. W stopce redakcyjnej czasopisma nazwisko Adama Chalupca pojawia się jednak dopiero od września l958 r., w numerach poprzednich składu redakcji nie podawano. Pierwszy opublikowany skład kolegium redakcyjnego z września był więc następujący: Adam Chalupec (redaktor naczelny), Emil Benčík (sekretarz redakcji), Augustyn ryja, Ignác Nižnik, Lidia Mšalová, Alena Matelová, Hana Svočiková, Julia Berli-Wdowicka (redaktor graficzny) i Bogusław Włodarski. Redakcja mieściła się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 47. zaś rzeczywistym wydawcą - w ramach uzyskanego przez towarzystwo pozwolenia - Wydawnictwa „Prasa Krajowa” - RSW „Prasa” Warszawa. Powołanie samodzielnego czasopisma dla mniejszości czeskiej i słowackiej w Polsce, wydawanego później nieprzerwalnie przez 39 lat, stało się wielkim wydarzeniem w życiu tej społeczności, na które istniało wówczas wielkie zapotrzebowanie. Świadczy o tym bez wątpienia fakt, że już w roku następnym, l959, prenumerata na terenie całego kraju osiągnęła 13 700 odbiorców a łączny drukowany nakład osiągnął pułap dwudziestu tysięcy egzemplarzy. Trudno w chwili obecnej, po tylu latach, ocenić skalę zaangażowania. Można jednak zdecydowanie stwierdzić, że odezwa „Náš program”, opublikowana przez Prezydium Zarządu Głównego

Autor:AJ
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com

Komentarze