• Polski
  • Slovak
A A A

Dzień Dziecka z Urzędem Wojewódzkim w Krakowie

Wielokulturowy Dzień Dziecka:  Nasz Kraków Nasza Małopolska

- miejsce:  Park im. Dr Henryka Jordana,

- data i godzina: 1 czerwca niedziela – godz.  11.00 - zakończenie godzina 15.00

Organizatorzy – zbiórka godzina 9.00, zakończenie imprezy sprzątaniem godz. 16.00

 

Plan wielokulturowego dnia dziecka:

1. 11.00 - Spotkanie w parku

2. 11.15 – Przywitanie zebranych przez organizatorów i przedstawienie koncepcji wydarzenia.

3. 11.30 – Podział dzieci na grupy.

4. 11.45 – Warsztaty.

5. 14.30 – Lody, balony, nagrody…

6. 15.00 – Zakończenie imprezy.

Podczas całego wydarzenia do dyspozycji dzieci są: woda, soki, ciastka, słodycze.

 

W wielokulturowych warsztatach dla dzieci i młodzieży będą uczestniczyły dzieci różnych wyznań, narodowości i etniczności z Małopolski: m.in. Romowie, Łemkowie, Żydzi, Rosjanie, Grekokatolicy, Ormianie czy Słowacy. Podczas warsztatów wraz z artystami dzieci wykonają obraz, którego głównym tematem będą litery i miejsca związane z Krakowem i Małopolską. Ilustracje na obrazie będą nawiązywały do kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Zależy nam na spotkaniu, wspólnej zabawie  i integracji dzieci. Wierzymy, że takie przedsięwzięcie pomoże w przełamywaniu stereotypów i walce z wszelkimi przejawami rasizmu i antysemityzmu.

Patronat Honorowy nad projektem objął Pan Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski

Koncepcja Warsztatów:
Dzieci dostają cukierki w czterech smakach/papierkach - mamy cztery alfabety 
- łaciński, hebrajski, cyrylicę i ormiański. Dzieci są podporządkowane 
do grup kolorem papierka. W swojej grupie losują literki z alfabetu, 
do którego przynależą. Gdy mają literkę szukają jej na przygotowanych 
planszach, podpowiedzią jest kolor cukierka, np. cyrylica jest na czerwono. 
Każda plansza zawiera po jednej literce z danego alfabetu, przy każdej 
planszy pracuje czworo dzieci. Każda plansza ma swój motyw tematyczny 
zasugerowany elementami graficznymi - las, miasto, łąka, góry, 
wieś (może nawet świat podwodny) Dziecko, gdy już znajdzie swoją
 literkę, ma za zadanie przemienić ją w element przynależący do danych 
terenów - w lesie może to być wilk, leśniczy, tajemnicze drzewo. 
W mieście - wieżowce, koty, samochody - co tylko komu się kojarzy.
Każdy kwadrat (100x100 cm) jest skonstruowany modułowo tak by można 
graficznie połączyć plansze. Nie jest to z góry ustalony porządek, elementy 
"przechodnie" jak np ulica / dróżka, będą zaprojektowane tak by dzieci 
mogły ułożyć je na koniec jak puzzle.

 

Główni organizatorzy: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz Żydowskie Stowarzyszenie Czulent.

Partnerzy i sponsorzy: Centrum Edukacyjne Chabad Lubawicz w Krakowie, Konsulat Generalny USA w Krakowie, Koło Rosjan w Krakowie, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne w Krakowie, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe "Harangos", Stowarzyszenie Ruska Bursa, Stowarzyszenie Romów w Krakowie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce o/Kraków, Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej Kałe Jakha, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania KPRM, Wójt Gminy Uście Gorlickie, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Wydawnictwo Austeria


 

Autor:AJ
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com