• Polski
  • Slovak
A A A

Investičná činnosť

Investičná činnosť v oblasti kultúrnej infraštruktúry

Vážení,

dovoľujeme si Vám prezentovať investície, ktoré v súčasnosti  realizuje Spolok Slovákov. 

V Novej Belej na Spiši – výstavba Centra slovenskej kultúry, v Kacvíne – výstavba Domu slovenskej kultúry; vo Vyšných Lapšoch – oprava Klubovne MS SSP; v Jablonke – projektové prace Domu slovenskej kultúry na pozemku kúpenom v 2009  pri Ogrodowej ulici; Jurgov – výkup pozemkov pod výstavbu Domu slovenskej kultúry; Podvlk – kúpa budovy, starej slovenskej školy, v ktorej sa v súčasnosti nachádza Klubovňa SSP, Husinec – oprava Českej klubovne SSP na Gajowej ul. č. 1.

Vzhľadom na náklady spojené s realizáciou investícií, obraciame sa na prípadných sponzorov s prosbou o podporu predmetných cieľov, dôležitých pre uchovanie, udržiavanie a vývin kultúrnej totožnosti slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Poľsku (českej v prípade Českej klubovne SSP v Husinci).

 
Spolok Slovákov v Poľsku, ul. św. Filipa 7, 31-150 Kraków
Náš účet: Bank PKO S.A. III/O Kraków, nr 36-1240-2294-1111-0000-3708-6972
Za podporu a finančnú pomoc Vám vopred ďakujeme!


 

Nová Belá    

Nowa Biała

Nowa Biała

Nowa Biała

Nowa Biała

Nowa Biała

Nowa Biała

Nowa Biała

Nowa Biała

 

 

Kacvin    
Kacwin    
Husinec    

Świelica Czeska w Gęsińcu

Świelica Czeska w Gęsińcu

Świelica Czeska w Gęsińcu

Świelica Czeska w Gęsińcu Świelica Czeska w Gęsińcu Świelica Czeska w Gęsińcu
Podvlk    
 
Jurgov      
     
   

 

Jablonka

Po úspešnom napredovaní stavby Centra slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši sa v minulom roku konečne podarilo zakúpiť aj pozemok na stavbu obdobného projektu v Jablonke na Orave. Podporu na jeho kúpu poskytol, tak ako sľúbil v minulom roku na stretnutí prezidentov Slovenska a Poľska v Jablonke, prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v spolupráci s ÚSŽZ. Pozemok sa nachádza v centre obce, za lekárňou (ul. Ogrodowa) a prvýkrát bude využitý na otvorenie sedemnásteho ročníka Dní slovenskej kultúry. V priebehu ďalších rokov by mal na ňom vyrásť Dom slovenskej kultúry (obrázok), v ktorom sa podľa plánu bude nachádzať galéria oravských umelcov, internát pre slovenských žiakov študujúcich v Jablonke, malá kaviareň a samozrejme veľká sála s kuchyňou, kde sa budú môcť uskutočňovať rôzne kultúrno-spoločenské akcie v regióne. (mm)

 
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.dodajdo.com